Aktualności

Budowa obejścia m. Trzebiatów – połączenie dróg wojewódzkich nr 102 i 103

Zakończyła się budowa obejścia m. Trzebiatów, na której pełniliśmy rolę Inżyniera Projektu. Inwestycja realizowana przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie której Zamawiającym było Województwo Zachodniopomorskie. Całkowita wartość robót budowlanych 23,3 mln złotych brutto.