Ze względów bezpieczeństwa, zachowania poufności danych osobowych, referencje są zamazane. Aby uzyskać oryginały, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: biuro@kd-inzynieria.pl