Aktualności

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zamieszkania zbiorowego na Archiwum Zakładowe Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Żołnierskiej 51 w Szczecinie

Przebudowa budynku przy ulicy Żołnierskiej w Szczecinie – prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Planowany termin zakończenia prac jesień 2024 roku. Prowadzimy kompleksowy nadzór inwestorski na zlecenie Uniwersytetu Szczecińskiego.